Liga Sześciu Filarów

Z Liga Sześciu Filarów
Skocz do: nawigacja, szukaj
L6F1.png

Czym jest Liga Sześciu Filarów?

Fabularnie

Ulotka Ligi w Gildyjnej Inicjatywie - kliknij by powiększyć

Liga Sześciu Filarów to gildia najemnicza, która została założona i zalegalizowana 18 dnia sezonu latorośli 1328 AE (18 lipca 2015r. ) w Lion's Arch, w Guild Initiative Headquarters. Gildia zajmuje się pomocą osobom prywatnym, jak również różnym organizacjom Tyrii z ich problemami, najczęściej w zamian za wynagrodzenie. Liga Sześciu Filarów wyróżnia się tym, że nie przyjmuje zleceń które są niezgodne z prawem lub niemoralne. W tym celu zostały utworzone zasady, które poprzez odpowiednie Filary są propagowane w Lidze.

Grupa bohaterów najemnych, poszukiwaczy przygód, którzy każdego dnia zmagają się z problemami Tyrii na tyle wielkimi, by mieszkańcy tych ziem to odczuli, ale też na tyle małymi, że nie ma potrzeby angażowania większych organizacji. Jest to gildia, w której znajdują się osoby, które z powodzeniem brały udział w tropieniu poszukiwanych bandytów, walce z centaurami, drużynowych turniejach walk, walce z zorganizowaną przestępczością, pomocą Legionom w Askalonie. Wraz z kodanami i quagganami stanęli do boju ze smokiem Sahloknirem w Bitterfrost Frontier. Byli również zaangażowani w walkę z Cieniami nękającymi Tyrię jako jedna z organizacji stowarzyszonych pod sztandarem Unity. W ostatnim czasie przebywali na misji w Elonie, gdzie dzięki swojemu zaangażowaniu w walkę z nieumarłymi i Forgedami zyskali szacunek oraz sławę w krainach przed Kościanym Murem. Brali także udział w rozpoczęciu powstania Słonecznych Włóczni w Istanie i odegrali dużą rolę w pierwszej próbie przejęcia Palawadanu. Warto nadmienić, że śmiałkowie z tej gildii często zajmują się stabilizacją Fraktali jak i pomniejszymi zleceniami mającymi uczynić Tyrię trochę lepszym miejscem.

— Opis profilu Ligi Sześciu Filarów w zapiskach Gildyjnej Inicjatywy

Ulotki dla Nowicjuszy

Link do formularzy rekrutacyjnych

Aktualni członkowie gildii

Niefabularnie

Liga Sześciu Filarów (tag gildii: RP) została założona dnia 7 lipca 2015 roku przez założycieli - grupę osób zajmujących się Roleplay. W gildii każda osoba może być Mistrzem Gry na prowadzonych przez siebie eventach (pojedynczych sesjach roleplay) i kampaniach (zbiorach pojedynczych sesji roleplay powiązanych zazwyczaj w jedną fabułę) oraz uczestniczyć w rozgrywkach prowadzonych przez innych członków Ligi. Aby usprawnić działanie gildii została stworzona odpowiednia hierarchia rang, inna fabularnie, inna mechanicznie. Gildiowicze mają obowiązek zapoznać się z regulaminem na forum, a nieznajomość regulaminu nie uprawnia do jego nie przestrzegania. Kanałami komunikacyjnymi, jakimi się posługujemy poza grą to forum oraz komunikator Discord.

Filary Ligi

Medalion Ligi

... każda zasada jest równie ważna i jedynie wszystkie sześć, razem tworzą pełny obraz do którego należy dążyć.


Filary Ligi to zbiór wartości i zasad, które zostały stworzone, aby pomóc naprowadzić członków Ligi, jak należy postępować. Wiele osób ze względu na ciężką przeszłość i sytuacje zgubiło w życiu sens, poczucie wartości, albo po prostu jest przytłoczona rzeczywistością. Filary mają pomóc w powrocie na dobre tory, stanowić wsparcie i podstawę istnienia Ligi. Symbolem, świadczącym o zaangażowaniu w życie gildii oraz o dłuższym stażu jest Amulet Ligi. Amulet niegdyś otrzymywano podczas tzw. oficjalnej inicjacji po tym, jak każdy z członków gildii ubiegający się o niego zasłużył na prawo do noszenia tego symbolu i reprezentowania gildii, po pewnej przerwie wrócono do oficjalniejszych uroczystości. Obecnie, by go otrzymać, należy zasłużyć na niego w oczach Opiekunów swoim zaangażowaniem w życie gildii i postawą lub w oczach Towarzyszy w Lidze Sześciu Filarów, którzy zdecydują się zarekomendować daną osobę u Opiekunów. Po otrzymaniu amuletu każdy wybiera sobie jeden z sześciu filarów, jako ten, z którym czuje się najbardziej związany. Amulet wtedy jest odpowiednio obracany tak, by u jego szczytu przy zawieszce znajdował się kamień, którego kolor reprezentuje wybrany przez członka gildii filar.

Regulamin Ligi (fabularny)

1. Regulacje dla zleceniodawców

 • Podanie imienia i nazwiska pod zleceniem lub - w przypadku braku możliwości z powodu braku możliwości zdradzenia swojej tożsamości większemu gronu - u barmana/członka gildii wraz z poświadczeniem dokumentem tożsamości w celu umożliwienia czynności prawnych na wypadek nieprawidłowości
 • Zlecenia niezgodne z założeniami i celami gildii nie są akceptowane - nie jesteśmy gildią zabójców na zlecenie
 • Członkowie gildii mają prawo do wycofania się z nielegalnych zleceń

2. Regulacje dla członków

 • Rekrutacja
  • Do gildii nie będą przyjmowani jawnie deklarujący się Koszmaryci, Synowie Svanira wyznający Jormaga, Kraity i przedstawiciele innych kontrowersyjnych ras lub grup, które z założenia zagrażają Tyrii i których obecność w gildii może być dla nich bezpośrednim niebezpieczeństwem
  • Do gildii nie mogą być przyjmowani kryminaliści i osoby, które mają nieuregulowane sprawy z organami ścigania - gildia nie może być posądzona o ukrywanie przestępców i współpracę z nimi. Deklarację braku (aktualnie) problemów z prawem należy podpisać przy rekrutacji.
  • Osoby, które kiedyś miały problemy z prawem lub ich sprawy przedawniły się, są do zaakceptowania, ale będą poddane obserwacji
 • Zlecenia
  • Podczas zleceń należy godnie reprezentować gildię. Skrajnie absurdalne zachowania - m.in. spanie, spożywanie alkoholu albo branie narkotyków przy zleceniodawcy wykonywane choćby przez jedną osobę działają na niekorzyść gildii.
  • Działania na szkodę grupy są zakazane - m.in. używanie granatów w ciasnych pomieszczeniach, łamanie prawa, narażanie Ligowiczy.
  • Obrażanie zleceniodawcy, grożenie mu, lekceważenie go, narażanie go na szwank jest zakazane
  • Ligowicze są zobowiązani do zweryfikowania zleceniodawcy - choćby sprawdzenia dokumentów
  • Na zleceniu pierwszeństwo głosu ma osoba o najwyższej randze lub wyznaczona do danego zlecenia przez Opiekunów albo osoba najlepiej poinformowana, w przypadku serii zleceń. Osoba ta ma obowiązek wysłuchać innych, aby wypracować wspólny plan.
  • Na zadaniach o dużej wadze, gdzie zleceniodawcą jest np. Pakt, opiekunowie mają ostatnie słowo w kwestii podejścia ligi do zadania.
  • Jeżeli członkowie gildii przyjmą niezgodne z prawem zlecenie w pełni świadomi, działają jako pojedyncze jednostki, a nie gildia.
 • Prawo
  • Gildia jest zobowiązana do przestrzegania prawa obowiązującego na terenie, na którym się znajduje.
  • Członkowie gildii są zobowiązani do udzielenia pomocy organom ścigania pod warunkiem, że zostaną wezwani do tego przez wyżej postawioną jednostkę możliwą do zweryfikowania (kapitan, centurion itd).
  • Gildia nie udziela azylu kryminalistom z wyrokiem (pomijając wyrok w zawieszeniu)
  • Nieznajomość regulaminu gildii nie zwalnia z jego przestrzegania.

3. Opiekunowie

 • Opiekunowie są zobowiązani do sporządzania raportów ze zleceń (lista osób, data, treść ogłoszenia, dane zleceniodawcy)
 • Rolą Opiekuna w gildii nie jest kontrola nad każdym, a utrzymanie ładu i stabilności organizacji
 • Opiekunowie nie odpowiadają prawnie za działania członków gildii
 • Opiekunowie są zobowiązani do umożliwienia wglądu w dokumenty służbom porządkowym pod warunkiem, że zostaną wezwani do tego przez wyżej postawioną jednostkę możliwą do zweryfikowania (kapitan, centurion itd).

Rangi w lidze

Rangi fabularne

 • Nowicjusz: osoba dopiero wprowadzona do Ligi, która wypełniła formularz rekrutacyjny. Przysługuje jej darmowa opieka medyczna w gildii oraz wynagrodzenie za misje. Nowicjusz może uczestniczyć w misjach Ligi i otrzymywać za nie wynagrodzenie. Przed dłuższymi wyprawami jednak w przypadku chęci wyruszenia wraz ze wszystkimi, powinni skonsultować się z Opiekunami gildii i uzyskać ich zgodę na uczestnictwo. Osoba taka nie może zamieszkać w pokoju wspólnym. Nowicjat to czas weryfikacji, w którym Opiekunowie będą szczególnie przyglądać się czynom i aktywności nowego rekruta.
 • Kompan: członek gildii, który swoim udziałem w życiu gildyjnym jak i zainteresowaniem misjami zdobył zaufanie opiekunów jak i również pozostałych członków gildii. Dopiero od tej rangi można zamieszkać nieodpłatnie w pokoju wspólnym. Kompan dowiaduje się szczegółów dotyczących Azylu i może tam trenować, ale jak wpisze się na listę odwiedzin i ktoś (np. Barman Nathan) mu otworzy przejście do azylu.
 • Towarzysz: jest to osoba, która towarzyszy gildii od dłuższego czasu, której zaangażowanie w gildie, zachowanie oraz odpowiedzialność są godne naśladowania. Towarzyszem można zostać dopiero po inicjacji i otrzymaniu Amuletu Ligi. Osoby takie mogą spać i korzystać z Azylu bez ograniczeń, spisywać z nowoprzyjmowanymi formularze rekrutacyjne, jak i również ręczyć za nowicjuszy/kompanów. Towarzysze mogą przekazywać swoje opinie Opiekunom o potencjalnych kandydatach do awansu.
 • Powiernik: bardzo zaufana osoba, aktywnie uczestnicząca w życiu gildii, która może stanowić dodatkowy łącznik między gildią, a opiekunami. Powiernicy mogą stanowić mini-radę, najbliższych pomocników, prawe ręce Opiekunów - czasem mogą być nawet zapraszani przez opiekunów do rozwikłania jakiejś sprawy wspólnie lub poproszeni o zajęcie się czymś konkretnym dla dobra gildii np. organizacją regularnych treningów czy są wysyłani w charakterze dyplomatów z ważną misją.
 • Opiekun Ligi: Osoba zajmująca się gildią pełniąca również rolę zarządcy. Dba o reputację, kontakty, o bezpieczeństwo na misjach, dokumenty, a także posiada władzę sądowniczą. Opiekunowie stanowią również reprezentantów gildii. Aktualnymi opiekunami Ligi są Nisheera, Annie Goldarrow i Markus var Maelius.

Dodatkowo powołano rangę dla byłych członków gildii, które w jakiś sposób pozostały dalej z nią związane:

 • Honorowy Towarzysz - to ranga dla osób które miały duży wkład w rozwój gildii jak i poświęciły dla niej dużo czasu, a mimo, że ich drogi już się rozeszły, udowodnili, że można w różnych sytuacjach liczyć na ich wsparcie i pomoc. Są gotowi służyć Lidze i jej Opiekunom radą jak i ponownie wspomóc gildię na prośbę i wezwanie w miarę swoich możliwości, a nawet znów zaryzykować swoje życia w słusznej sprawie i pozostają z nimi w kontakcie. Takie osoby, choć nie figurują już w spisie Ligowiczy w dokumentach, zachowują swoje amulety.


Rangi mechaniczne

 • Egida: Ranga, którą posiada jeden członek gildii - Falkner. Ranga ta stanowi mechaniczne zabezpieczenie przed tym, by żaden z radnych nie przejął pełnej kontroli nad gildią i nie usunął pozostałych radnych z gildii. Czuwa nad spójnością gildii oraz stoi na straży jej istnienia.
 • Radny: Radni wybierani są na okres 3 miesięcy przez członków gildii na forum. Są oceniani pod względem tego, jaki wkład mają w Ligę i jak pomagają ją rozbudować i tworzyć, czy to przez forum, wiki, czy w samej grze. Oni decydują o najważniejszych sprawach, rozwiązują też konflikty i dylematy na temat Roleplay.
 • Weteran: Ranga pomocnicza nadawana osobom aktywnym i zaangażowanym w życie i roleplay gildii przez Radę L6F. Ilość osób na tym stanowisku uzależnione jest od aktualnych potrzeb gildii. Mają oni: możliwość zapraszania Kandydatów i Rekrutów do gildii, po uzgodnieniu z Radą L6F możliwość zmiany dekoracji w gildyjnej siedzibie, możliwość prowadzenia misji gildyjnych. Inne czynności takie jak edycja rang oraz wyrzucanie członków gildii nie leżą w kompetencjach Weteranów i będą surowo karane.
 • Towarzysz: Gracz który jest pełnoprawnym członkiem gildii. Przeszedł już pomyślnie cały proces rekrutacyjny i aktywnie uczestniczy w życiu Ligi.
 • Rekrut: Ranga nadawana osobom po zaakceptowaniu ich formularza rekrutacyjnego. Mają oni dostęp do całej zawartości forum, dostęp do własnego konta na gildyjnej wiki, obowiązek jak najszybszego założenia Karty Postaci.
 • Kandydat: Ranga nadawana osobom na Okresie Próbnym. Przyjęta bez złożonego i zaakceptowanego podania na okres maksymalnie dwóch tygodni.
 • Konto Alt: Konto alternatywne, należące do któregoś gracza.
 • Urlop: Konto osoby która zgłosiła nieobecność w temacie na forum lub do jakiegoś Radnego.

Liga a inne frakcje i organizacje

 • Gildyjna Inicjatywa - Pozytywne. stosunkowa nowa frakcja, która wspiera aspirujące do wielkości gildie. Liga jest jedną z nich jako, że wykazali się przedsiębiorczością, by zarobić na wyprawę do Lost Precipice jak i walecznością, by odbić dla siebie teren. Gildyjna Inicjatywa zaingerowała w strukturę Ligi przydzielając gildii nowych opiekunów wybranych przez gildię w demokratycznym głosowaniu, po rezygnacji Ligowych opiekunów. Wybrana trójka opiekunów pozwoliła Lidze wspiąć się bardzo wysoko w rankingu Gildii prowadzonym przez Gildyjną Inicjatywę, która jako ogół patrzy bardzo przychylnie na Ligę i nie waha się przed przydzielaniem gildii prestiżowych zleceń, choć gildia bardzo się usamodzielniła.
 • Ministry Guard - Neutralne. Choć tym dwóm organizacjom zdarzyło się współpracować w przeszłości, od tamtych zadań minęło już sporo czasu.
 • Shining Blades - Neutralne. Choć tym dwóm organizacjom zdarzyło się współpracować w przeszłości, od tamtych zadań minęło już sporo czasu.
 • Seraph - Pozytywne. Liga ma wyjątkowo dobre stosunki z Seraph w Seraph's Landing. Choć w przeszłości zdarzyło się parę razy gildiowiczom wejść w zatargi z prawem Kryty, gildia zrobiła także dla niej wiele dobrego.
 • Ebon Vanguard - Neutralne/Pozytywne. Choć tym dwóm organizacjom zdarzyło się współpracować w przeszłości, od tamtych zadań minęło już sporo czasu.


 • Arcane Eye - Negatywne. Gildia w niedawnym czasie zdążyła podpaść w Rata Sum, a także utrudnia śledztwo agentów Arcene Eye.
 • Peacemeakers - Neutralne/Negatywne. Gildia zdążyła ostatnio podpaść w Rata Sum, na szczęście gildiowiczy, spraw została częściowo zatuszowana przez Arcane Eye.


 • Wardens - Neutralne/Pozytywne. Lidze nie raz zdarzało się współpracować z Wardenami w przeszłości.


 • Wolfborn - Neutralne. Liga nigdy nie nawiązała żadnej bezpośredniej współpracy z Wolfborn'ami.


 • High Legions - Neutralne. Liga nie raz współpracowała z Legionami charrów w przeszłości, jednak od tamtych zadań minęło sporo czasu.


 • Lion Guard - Neutralne/Pozytywne. Liga od czasu do czasu pomoże i we Lwich Wrotach. Zazwyczaj są to jednak drobne zadania.


 • Pakt - Neutralne/Pozytywne. Gildia nie raz współpracowała zarówno z Paktem, jak i poszczególnymi zakonami.
 • Order of Whispers - Neutralne. Posiadają swoich ludzi w Lidze i uważnie obserwują jej działania, obecnie zastanawiając się na temat jej długofalowej wartości. Nie zamierzają bezpośrednio pomagać, aczkolwiek niejawnie zdarzyło im się współpracować z Ligą, a nawet wynajmować gildię do paru zadań.
 • Durmand Priory - Pozytywne. Klasztor Durmanda należy do tych organizacji, z którymi Liga zdaje się najczęściej współpracować.
 • Vigil - Neutralne. Vigil dostrzega w Lidze spory potencjał militarny, jednak od okresu ścisłej współpracy minęło już sporo czasu.


 • Kawaleria z Amnoon - Bardzo pozytywne. W Amnoon wciąż bardzo żywe są wspomnienia z ataku Balthazara. Gildia w tym czasie bardzo pomogła miastu, co wyraźnie odbiło się na stosunkach z kawalerią.
 • Słoneczne Włócznie - Bardzo pozytywne. Gildia wsparła rebelię Słonecznych Włóczni w Istanie, co bardzo pozytywnie odbiło się na relacjach gildii z tą organizacją.
 • Order of Shadows - Bardzo pozytywne. Gildia ściśle współpracowała z zakonem podczas zagrożenia ze strony Plagi Skarabeuszy, dzięki temu zakon i gildia utrzymują pozytywne relacje.

Inne ważne miejsca

 • Palawa's Grace - Bardzo negatywne. Z uwagi na kłopoty z Dopelgangerami oraz zniszczeniem posągu Palawy Joko i związaną z tym zemstą nieumarłego króla na mieszkańcach Liga jest wręcz znienawidzona przez mieszkańców, którzy wcześniej udzielili im schronienia.

Siedziby gildii

Poprzednie siedziby gildii

Historia w pigułce

Kilka lat temu istniała organizacja zrzeszająca najemników, której siedziba znajdowała się w Snowden. Nazywano ich Bractwem. Panował tam jeden władca i radni, a od członków bractwa wymagało się przestrzegania pewnych zasad, niestety Ci, którzy powinni być wzorem - radni jawnie je łamali. Czarę goryczy członków przelała nieciekawa sytuacja, do której doszło w wyjątkowo niebezpiecznym obszarze Tyrii - na Kryształowej Pustyni. Bractwo stanęło przed poważnym dylematem, czy pomóc tamtejszym nomadom, którzy żyli z dnia na dzień nadzieją na to, że kiedyś uda im się opuścić pustynię, czy też ich pozostawić ich po prostu samym sobie i skupić się na celu swojej wyprawy. Okazało się, że nikt poza radnym nie chciał pozostawić ludzi na pastwę losu, nawet nie próbując im pomóc. Nie dość, że nomadom nie dano nawet okrucha nadziei na ratunek, to jeszcze misja nie powiodła się. Rozżaleni, świadomi porażki i pewni tego, że coś trzeba zmienić, najemnicy będący na wyprawie wrócili do siedziby w Snowden, a następnie pożegnali się z Bractwem by utworzyć własną gildię. Szybko ustalono, jak nowa organizacja ma wyglądać, jak ma być budowana i do czego dążyć. Pierwszą siedzibą gildii było Seraph's Landing. Byli członkowie Bractwa cieszyli się pewną dozą szacunku i zaufania wśród wielu frakcji, co nieznacznie ułatwiło budowanie kontaktów i reputacji nowej organizacji. Historia zaczęła być pisana na nowo. Gildia zmieniła siedzibę dwukrotnie - dwa lata rezydowała w Lost Precipice, a po przygodach w Elonie zakupiła karczmę w Queensdale - Karczma pod Pijanym Kojotem, która stała się ich oficjalną siedzibą. Poza karczmą, Liga posiada również barkę w Amnoon. Tylko członkowie gildii wiedzą, że gildia ma jeszcze jedną siedzibę - Windswept Haven.