Strażnik

Z Liga Sześciu Filarów
Skocz do: nawigacja, szukaj
Guardian 2.png

Strażnicy są oddanymi rycerzami, którzy chronią sojuszników i miażdżą wrogów, korzystając ze swoich cnót. Prawdziwi strażnicy są wyśmienitymi taktykami i obrońcami, którzy wiedzą kiedy muszą poświęcić własną obronę by wzmocnić swoich sojuszników w celu wygranej.

— Nieznany

Strażnicy specjalizują się głównie w magii ochronnej i defensywnej. Głębokie poczucie lojalności wobec sojuszników napędza ich pasję oraz siłę. Z powodu częstej walki w pierwszej linii bardzo często noszą ciężkie zbroje.

Charakterystyka Magii

Strażnicy potrafią wykorzystać swoją magię zarówno do obrony jak i ataku. Mają do dyspozycji szeroką gamę technik i umiejętności, które skupiają się głównie wokół kreacji duchowego ognia oraz światła na wiele różnych sposobów. To, czym wyróżnia ich spomiędzy pozostałych profesji magicznych są ich cnoty. Ważne dla nich wartości, dzięki którym są w stanie zwiększyć swoje umiejętności. Wykorzystują ważne dla siebie zachowania by wzmocnić swoją siłę magiczną. Nie dość, że są dzięki nim w stanie utrzymywać na sobie słabe bonusy związane z kierowaniem się danymi wartościami w życiu, tak mogą je wykorzystać w postaci prostych zaklęć podczas walki.

Światło w przypadku strażników nie oznacza jedynie oślepiających błysków. Potrafią oni bowiem nadać mu postać materialną. Dzięki temu są w stanie tworzyć magiczne fale, pociski cięcia światłem, czy nawet całe, fizyczne konstrukty takie jak dodatkowe bronie bądź bariery.

Cnoty

Choć wartości, którymi strażnik kieruje się w życiu może być wiele, maksymalnie trzy z nich może nazwać cnotami w znaczeniu swojej magii. To właśnie tym trzem wybranym przez siebie wartościom może nadać właściwości cnót, a co za tym idzie powiązać z nimi konkretne efekty magiczne oraz wykorzystywać je do zwiększania swojego potencjału magicznego.

Najczęstszy podział cnót to ofensywna, defensywna oraz wspomagająca. Wartości wybrane na cnoty mogą być dowolne, choć wielu strażników pozostaje przy tradycyjnych wartościach takich jak Sprawiedliwość - cnota ofensywna, Determinacja - cnota wspomagająca i Odwaga - cnota defensywna.

Jak wiadomo każdy z nas może inaczej interpretować te same wartości. Z tego powodu dobór cnót oraz ich działanie jest całkowicie dowolny. Nic nie stoi na przeszkodzie aby jeden strażnik wykorzystywał cnotę Odwagi w sposób defensywny, a inny w ofensywny. W głównej mierze to od strażnika zależy w jaki sposób ukształtuje magiczny efekt cnoty.

Każda z cnót posiada swój efekt pasywny - bardzo słaby efekt, który utrzymuje się przez cały czas. Dodatkowo możliwym jest przypisanie do cnoty jednej, stosunkowo słabej umiejętności. Przykładami są na przykład podpalenie przeciwnika, wyleczenie niewielkich ran bądź nałożenie na siebie egidy.


Wbrew pozorom prawidłowe zrozumienie działania cnót i ich wybór dla postaci nie jest łatwy. Pomóc może w tym poniższy schemat:

 • Wybór wartości ważnej dla postaci - lojalność, sprawiedliwość, odwaga, siła, rozsądek itp.
 • Określenie domeny jej działania. Czy jest to cnota ofensywna, defensywna czy wspomagająca.
 • Wybór efektu pasywnego - najprostszym rozwiązaniem może okazać się na przykład podtrzymywanie jakiegoś pozytywnego efektu (buffa).
 • Wybór efektu aktywnego (umiejętności) - proste zaklęcie magiczne związane z duchowym ogniem bądź światłem.


Jednym z najważniejszych elementów przy tworzeniu strażnika jest dobór jego cnót.


Strażnik - typowe rodzaje zaklęć i ich przykłady

 • Manipulacja światłem i duchowym ogniem - Strażnik potrafi tworzyć niewielkie konstrukty ze światła oraz duchowe płomienie przy pomocy swojej broni. To właśnie głównie na tych rodzajach magii bazują jego umiejętności.
  • Orb of Wrath.png - Pociski magiczne
  • Zealot's Defense.png - Cięcia magiczne
  • Shield of Judgment.png - Fale magii
  • Cleansing Flame.png - Duchowy, niebieski ogień
 • Cnoty - Umiejętności przypisane do cnót strażnika. Więcej opisane w podpunkcie Cnoty.Cnota - link do GW2 Wiki
 • Symbole - Tworzone na ziemi symbole ze światła, w obrębie których działa przez czas jego istnienia dane zaklęcie. Może mieć dowolny efekt. Od leczenia sojuszników, poprzez zmniejszanie obrażeń zadawanych w jego obrębie aż po zadawanie obrażeń magicznych. Symbol - link do GW2 Wiki
  • Symbol of Faith.png - Powiązane z magią światła, o efektach zależnych od strażnika
 • Okrzyki - Uzewnętrznienie magii w postaci krzyku, który wywołuje konkretny efekt. Najczęściej są to zaklęcia wspomagające.Okrzyk - link do GW2 Wiki
  • Save Yourselves! .png - Działające na sojuszników, nakładające pozytywne efekty (Bufy)
 • Medytacje - Błyskawiczne zaklęcie bazujące na skupieniu. Jego efekt jest całkowicie zależny od strażnika. Medytacja - link do GW2 Wiki
  • Judge's Intervention.png - Teleportacje w miejsce w zasięgu wzroku
  • Contemplation of Purity.png - Działanie bezpośrednio na ciele np usuwanie negatywnych efektów (Przypadłości)
  • Smite Condition.png - Eksplozje magiczne oraz ognia
 • Konsekracje - Zaklęcia obszarowe powiązane z magią światła bądź duchowym ogniem. Konsekracja - link do GW2 Wiki
  • Hallowed Ground.png - Zaklęcia obszarowe takie jak okręgi ognia
  • Sanctuary.png - Bariery. Zarówno pełne takie jak sanktuarium, czy w postaci ścian
 • Duchowe bronie - Fizyczne bronie tworzone ze światła.Duchowa broń - link do GW2 Wiki
  • Sword of Justice.png - Duchowe bronie i łańcuchy
 • Sygnety - Pierścienie z zaklętym zaklęciem. Utrzymują zarówno pasywne efekty oraz aktywne (po ich aktywacji).Sygnet - link do GW2 Wiki
  • Bane Signet.png - Sygnety powiązane z cnotami.(Niekoniecznie z tymi, których używa nasza postać)
 • Ward - Tymczasowe linie i okręgi, które blokują możliwość przejścia przez nie. (Jak ktoś znajdzie lepsze tłumaczenie to poproszę) Ward - link do GW2 Wiki


Zarówno bariery, jak i wardy to twory, których celem jest uniemożliwienie przedostania się w konkretne miejsce. Różnica polega na tym, że stworzenie bariery wymaga więcej energii. Pokrywa ona większy obszar i uniemożliwia przedostanie się pociskom. Naparcie siłą ciała umożliwia jej rozbicie. Ward przepuszcza pociski, jednak przedostanie się przez niego "pieszo" jest bardzo trudne. Ciężko jest go zniszczyć siłą ciała.

Dragonhunter

Dragonhunter.jpg

Gdy smoki powodowały coraz większe problemy w Tyrii strażnicy szlifowali swoje umiejetności kreowania światła w fizyczne konstrukty by uzyskać broń wystarczająco ostrą i śmiertelną by mogła przebić się przez pancerze smoczych sługusów. Specjalizacją Dragonhunterów jest pozbywanie się z tego świata kolejnych smoczych pomiotów dzięki swoim łukom oraz pułapkom. Wraz ze zwiększeniem swoich umiejętności kreacji światła nauczyli się tworzyć fizyczne manifestacje swoich cnót.

— Nieznany

Historia

Gdy Mordremoth się przebudził, a w Tyrii coraz częściej dochodziło do ataków jego pnączy oraz smoczych sługusów, część strażników postawiła sobie za punkt honoru walkę z tymi smoczymi wynaturzeniami. W tym celu rozwijali swoje umiejętności by osiągnąć jak najbardziej możliwie zabójczą broń przeciwko smokom. Dzięki swoim staraniom, zwiększyli swoje możliwości kreowania fizycznych konstruktów ze światła do mistrzostwa.

Możliwości specjalizacji

Poziom trudności w opanowaniu specjalizacji - Średni

Trening polega głównie na rozwijaniu umiejętności kreowania twardego światła. Nie jest to łatwa sztuka, w końcu przyzywane przedmioty oraz pułapki muszą być bardzo dokładne i na tyle wytrzymałe, by móc przebić się przez twarde łuski wyverny.

Poziom trudności w znalezieniu mistrzów - Niski


Skupienie się na kreacji fizycznych przedmiotów ze światła umożliwiło strażnikom tworzenie praktycznie dowolnych przedmiotów. Przykładami mogą być chociażby ostre strzały do łuku, czy różnorakie pułapki w postaci ruchomych ostrzy bądź klatek. Bardzo ważnym rozwinięciem klasy strażników jest możliwość kreowania fizycznych manifestacji swoich cnót.

 • Manipulacja światłem - rozwinięcie - Dotyczy się to między innymi pocisków magicznych. Dragonhunterzy mogą tworzyć pociski, które zadają obrażenia przebijające takie jak włócznie, czy strzały. Co więcej potrafią oni przyzywać i tworzyć znacznie więcej przedmiotów, jak tylko zwyczajowe bronie i łańcuchy.
  • Spear of Justice.png - Pociski przebijające kreowane z solidnego światła
  • Wings of Resolve.png - Dowolne przedmioty kreowane z solidnego światła
 • Cnoty - konstrukty ze światła - Dzięki rozwinięciu sztuki kreowania konstruktów ze światła, dragonhunterzy są w stanie zwiększyć siłę powiązanych ze swoimi cnotami zaklęć. Zamiast zwykłych efektów magicznych są w stanie tworzyć solidne konstrukty ze światła takie jak włócznie, bariery czy chociażby inne elementy takie jak skrzydła. Cnota - link do GW2 Wiki
 • Pułapki - Niewidoczne dla przeciwników symbole bądź konstrukcje na ziemi, które po wejściu w nie aktywują się. Pułapka - link do GW2 Wiki
  • Test of Faith.png - Pułapki w dowolnej formie.


Kreowanie fizycznych przedmiotów ze światła ograniczone jest przez wyobraźnię strażnika oraz jego energię magiczną. Bardziej skomplikowane i większe konstrukty zużywają więcej magii.


Dragonhunterzy tak samo jak zwyczajni strażnicy mogą mieć przypisaną do jednej cnoty tylko jedną umiejętność. Niemożliwe jest powiązanie ze sobą właściwości cnót Dragonhuntera i Firebranda

Firebrand

Firebrand.jpg

Ci gorliwi strażnicy wiedzy są wyćwiczeni w przyzywaniu magicznego ognia, a w bezpośrednich starciach używają topora oraz mantr. Ich cnoty są zastępywane przez przywoływane księgi, które niczym broń karzą wrogów i wspierają sojuszników...

— Nieznany

Historia

Firebrandzi, jak większość nowych specjalizacji wywodzi się z Elony. To właśnie tu, w Vabbiańskich bibliotekach znaleźć można było największych pisarzy, kronikarzy oraz znawców historii. Po przejęciu władzy przez Palawę Joko, nieumarły król niszczył wszelakie zbiory historyczne i szerzył swoją własną wersję wydarzeń z przeszłości. Właśnie wtedy pojawili się pierwsi Firebrandzi, strażnicy historii. Ich celem było przywrócenie świadomości historycznej oraz zniszczenie kłamstw szerzonych przez Joko.

Możliwości specjalizacji

Poziom trudności w opanowaniu specjalizacji - Średni

Trening polega głównie na rozwinięciu cnót. Firebrandzi operują na zwyczajnej magii strażników (duchowy ogień oraz zwyczajne światło), jednak muszą rozwinąć cnoty, którymi się kierują. Jest to proces trudny, choć głównie z powodu wypracowania odpowiednio silnego przywiązania do cnoty oraz odnalezienia i wyuczenia się tekstów, które ją wychwalają.

Poziom trudności w znalezieniu mistrzów - Średni

Firebrandzi rozwinęli głównie swoje umiejętności związane bezpośrednio z ich cnotami. Dzięki oparciu ich cnót z dziełami literackimi traktującymi o wydarzeniach z historii, opanowali możliwość przypisania do danej cnoty nie jednej, a pięciu umiejętności. Choć nie są w stanie przy ich pomocy tworzyć konstruktów ze światła, tak zaklęcia powiązane z cnotami potrafią być bardzo silne.

Podczas użycia cnoty przywoływana jest duchowa księga, do której utrzymania potrzebne są obie ręce. Pełni ona rolę katalizatora magii oraz umożliwia korzystanie z zaklęć przypisanych do cnoty. Każda z umiejętności księgi, tak samo jak podstawowe cnoty bazuje na magii światła oraz duchowym ogniu. Oznacza to, że choć efekty zaklęć mogą być różne, tak ograniczają się głównie do eksplozji magicznych bądź ognia.

Umiejętności księgi nie mogą różnić się zastosowaniem. Oznacza to, że nie mogą mieszać ze sobą zaklęć ofensywnych, defensywnych i wspomagających.

Schemat wyboru cnót dla Firebranda:

 • Wybór wartości ważnej dla postaci - lojalność, sprawiedliwość, odwaga, siła, rozsądek itp;
 • Określenie domeny jej działania. Czy jest to cnota ofensywna, defensywna czy wspomagająca,
 • Wybór wydarzeń historycznych, które gloryfikują bądź opowiadają o danej cnocie - przykładem dla odwagi może być odwaga Elończyków i Słonecznych Włóczni, które otwarcie sprzeciwiały się Palawie Joko i jego rządom,
 • Wybór umiejętności powiązanych z kolejnymi historiami.
Historie nie muszą dotyczyć Elony.
 • Księgi - Manifestacje cnót. Przyzwane księgi, która umożliwia korzystanie z zaklęć powiązanych z daną cnotą. Księga - link do GW2 Wiki
 • Mantry - Sekwencja słów, które poprawnie wypowiedziane i tchnięte odpowiednią ilością energii magicznej, umożliwiają dostęp do kilku ładunków. (Szybkich zaklęć) Mantry mogą być zarówno ofensywne, defensywne jak i wspomagające. (Czy działają tylko w najbliższej okolicy strażnika?) - Do uzgodnienia Mantra - link do GW2 Wiki


Niemożliwe jest powiązanie ze sobą właściwości cnót Dragonhuntera i Firebranda


Łączenie specjalizacji

Dragonhunter i Firebrand

Łączenie tych dwóch specjalizacji jest ograniczone. Wybór działania cnót i podejścia do nich musi być jasno ukierunkowany. Oznacza to, że strażnik musi się zdecydować czy manifestuje je w postaci fizycznej takiej jak bariery, włócznie i inne twory ze światła, (Dragonhunter) czy też w postaci historii gloryfikujących daną cnotę, a co za tym idzie ksiąg, duchowego ognia i światła. Korzystanie z mantr oraz pułapek nie jest ograniczone.

Choć specjalizacje te skupiają się na zupełnie różnym rodzaju magii, różnią się także postrzeganiem cnót. Dla Dragonhuntera, który skupia się na zwiększeniu umiejętności kreowania twardego światła, cnoty są jedynie kolejnymi narzędziami. Filozofia Firebranda dla odmiany w większości bazuje na odpowiednim rozwinięciu działalności cnót oraz ich gloryfikacji. Samo przyzwanie księgi połączonej z cnotą wymaga dużego skupienia i choć księgi umożliwiają dostęp do więcej jak jednego zaklęcia (maksymalnie 5), tak są to zaklęcia proste, wykorzystujące podstawowe umiejętności z zakresu władania duchowym ogniem oraz zwyczajnym światłem.

Wskazówki do RP

 • Aby korzystać z zaklęć potrzebujesz katalizatora - czegoś, co umożliwi Ci tkanie magii. Może to być broń bądź inny, dowolny przedmiot do tego stworzony (Fokus, który przybiera dowolną formę). Tkanie magii bez katalizatora jest bardzo wyczerpujące.
 • Broń, z której korzystasz może być dowolna. Nie musisz kierować się tym co gra pokazuje nam mechanicznie.
 • Każda profesja może mieć w zanadrzu jakieś słabe zaklęcie leczące samego siebie. Będzie ono w stanie wyleczyć co najwyżej niewielkie rany. Przy poważnych obrażeniach konieczna jest wizyta u wykwalifikowanego medyka.


 • Pamiętaj, że cnoty są bardzo ważne w przypadku strażnika. To rodzaj wykorzystania magii, który wyróżnia go spośród innych klas.
 • W zależności od stopnia zaawansowania Twojej postaci w magii oraz rodzaju opanowanych specjalizacji cnoty mogą być silniejsze bądź słabsze. Zwykły Strażnik potrafi dzięki nim wykonywać proste zaklęcia, Dragonhunter tworzyć konstrukty, a Firebrand przyzywać księgi.
 • Im większa skala i siła czaru, tym bardziej jest męczący. Pamiętaj aby uwzględniać zmęczenie związane z korzystaniem z magii.